Les propietats de la fruita segons el seu color

/
El color de la fruita ve donat pels fitoquímics …