Técnicas de relajación

LA RESPIRACIÓN
Un control adecuado de nuestra respiración es una de
las estrategias más sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y
manejar los aumentos en la activación fisiológica provocados por estas.
Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan al organismo el
suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida favorece la
respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los pulmones.
El objetivo
de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la
respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de
estrés.
Vamos a
pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración.

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN


Para
realizar estos ejercicios realice la preparación que ya conoce del módulo
anterior, pudiéndose realizar sentado o tendido, en la situación que le resulte
más cómoda para percibir el movimiento de la respiración.
Ejercicio 1:Inspiración abdominal
El objetivo
de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la parte
inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el vientre y
otra encima del estómago. 
En el ejercicio debe de percibir movimiento al
respirar en la mano situada en el vientre, pero no en la situada sobre el
estómago.
Al principio
puede parecer dificil, pero es una técnica que se controla en unos 15-20
minutos.
Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral
El objetivo
es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y media de los
pulmones. 
Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la parte
inferior se debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento primero
en la mano del abdomen y después en la del vientre.
Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal
El objetivo
de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La persona, colocada en
la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de aire la zona del
abdomen, después el estómago y por último el pecho.
Ejercicio 4: Espiración
Este
ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismo pasos y después,
al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire se
produzca un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada.
Ejercicio 5: Ritmo inspiración – espiración
Este
ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace de forma
continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y pecho). La espiración
se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo cada vez
más silencioso.
Ejercicio 6: Sobregeneralización
Este es el
paso crucial. Aqui se debe de ir utilizando estos ejercicios en situaciones
cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que ir
practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la
oscuridad, con mucha gente alrededor, solor, etc. 

Preguntes freqüents sobre l’atenció quiropràctica II

Quant temps necessita el cos per curar-se adequadament? 
Durant quant de temps has patit el problema? Quant temps creus que el seu cos necessitarà? Donat que tots som diferents, és impossible preveure amb exactitud
quant temps necessitarà el teu cos per a curar-se.
No obstant, no existeix un procés curatiu que no requereixi temps. Normalment, els símptomes són els que apareixen més tard, i també, són els primers en desaparèixer. Així que no
confonem la falta de símptomes amb el guariment total.
S’ha de ser
pacient amb el nostre cos, tal i com ell és pacient amb nosaltres. El secret de la paciència és recordar que el dolor es temporal i la recompensa eterna.
El focus d’atenció del quiropràctic no és eliminar o emmascarar
els símptomes, sinó eliminar les
interferències que existeixen entre el cervell i el cos per a aconseguir una
salut òptima.
Qui realitza el procés curatiu?
Si
et talles alguna vegada en un dit, probablement t’aplicaràs una mica d’aigua
oxigenada i una tirita.
Si
alguna vegada et trenques un cama, probablement et posaran un guix durant 6
o 8 setmanes i en treure-la, l’os s’haurà soldat.
 És
l’aigua oxigenada, la tirita, o el guix qui cura?No,
és el nostre cos qui elimina les cèl.lules mortes i perjudicades i les reemplaça
per altres de noves i sanes. Els quiropràctics no curen,
sinó que és el cos el que es cura a sí mateix.  L’objectiu del
teu quiropràctic és corregir les subluxacions (les interferències en el seu
sistema nerviós) i d’aquesta manera, millorar la capacitat curativa que tenim
dins nostre. El nostre propi cos ens cura!!!
Quan creus que van aparèixer les teves subluxacions? 
Quina és la situació que
consideres més estressant en la teva vida? Has pensat alguna vegada com
és d’extenuant un part? El part és un factor estressant a nivell
físic, químic i emocional inevitable. A
nivell emocional, el ritme cardíac i els nivells de les hormones que es troben en la sang del
fetus mentre passa pel procés del part, excedeixen als d’una persona patint un
atac al cor. A
nivell físic el
cap, el clatell i les espatlles pateixen una increïble pressió mentre passen a
través del canal de naixement. Ocasionalment
es donen accidents. Els més comuns solen ser al clatell (la seva estructura és
propensa a ser malmesa durant el part, en especial la primera vèrtebra).
Una
de les idees preconcebudes més perilloses i cares de les persones, és pensar
que l’absència de símptomes equival necessàriament a estar sa. És
perillós pensar-ho, perquè el cas de les subluxacions vertebrals, els seus
símptomes poden aparèixer en anys.
Com a resultat, tots els
nens haurien de tenir l’oportunitat de rebre un examen de la seva columna, i si
fos necessari, ser ajustats per un quiropràctic, per a donar-los l’oportunitat
de poder desenvolupar-se al 100% de les seves possibilitats i així evitar el
patiment innecessari.

Preguntes freqüents sobre l’atenció quiropràctica I

En què consisteix un ajust i quant temps dura?
Un
ajust quiropràctic és l’aplicació d’una força específica a la columna vertebral
que el quiropràctic realitza utilitzant les seves mans o amb l’ajuda d’un
instrument (activador), per a corregir les subluxacions vertebral (vèrtebres
fora de lloc).
El
quiropràctic ha estat format àmpliament i està capacitat per a realitzar els
ajustos. Un cop detectada una subluxació, es realitza l’ajust quiropràctic que
pot durar uns minuts. Tot i així, el seu cos continuarà canviant i adaptant-se
durant mesos després de l’ajust.
Quan
es reben els ajustos quiropràctics regularment, vostè estarà preparat per a
experimentar i viure la vida al màxim dins de les seves possibilitats.
 En què consisteix una subluxació i com afecta a la salut?
La
subluxació vertebral és la desalineació d’una o més de les 24 vèrtebres de la
columna que causen una alteració en la funció dels nervis i interfereix en la
transmissió de dades dels nervis entre el cervell i la resta del cos (impulsos
mentals). Com a resultat es genera una decaiguda de l’habilitat del cos per a
expressar al màxim el seu potencial de salut.
Els
quiropràctics no tracten la malaltia, ni els símptomes, sinó que corregeixen
les subluxacions vertebrals, permetent que el cos pugui curar-se per si sol.
Quan
la funció del sistema nerviós és inferior al 100% de les seves possibilitats,
la salut tampoc estarà al 100% de les seves possibilitats. 
Com podem evitar les subluxacions?
En
el món en què vivim estem bombardejats constantment per l’estrès físic, químic
i emocional. Quan estem carregats d’aquests tipus d’estrès, el nostre cos perd
la seva capacitat d’adaptació provocant subluxacions vertebrals.
Podem
evitar les subluxacions al reduir aquests tipus d’estrès coneguts com les tres
“T”:
 • Toxines: Un estrès
  químic, incloent la cafeïna, l’alcohol, la nicotina i la deshidratació.
 • Trauma: L’estrès
  físic, que consisteix en  moviments
  de repetició, mala postura, treball físic, mals gestos en aixecar pesos i
  esport.
 • Tensió: L’estrès
  emocional provocat pel treball, les relacions, les preocupacions o la
  família.