Avís Legal

En virtut de l’acompliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem:

1. Objecte

Art. 10 LSSI: WWW.ONAQUIROPRACTICA.COM és un domini en internet de titularitat de ERIN JANE PURTLE D’ONA quiropràctica B65479792, amb domicili de Carrer Torrent de l’Olla 100, baixos 08012 Barcelona

A efectes d’aquest document el telèfon de contacte és 933426593 y el correu electrònic de contacte és onaquiropractica@gmail.com
Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat’ i ‘Política d’ús d’galetes. En el cas que certs serveis continguts i / o eines oferts a través d’aquest “Portal” requerissin de l’aplicació condicions particulars aquestes es posaran a disposició de l’Usuari.
D’altra banda, adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d’utilització

L’Usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular de l’domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat de el portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a No utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i als l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular d’el domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il•legals o no permeses entris altres ia títol enunciatiu i no limitatiu :

– Realitzar sense previ consentiment per part de la titular de l’domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular de l’domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers.
– Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i / o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris.
– Introduir i / o Utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular d’el domini.
– Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades a l’secret en les comunicacions, a la propietat intel•lectual i industrial.
– Amaga i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.
– Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.
– Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que de disposi de l’autorització de l’titular de l’domini o estigui legalment autoritzat.
– Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’Usuari i les claus d’accés

ERIN JANE PURTLE no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les polítiques de privacitat d’aquests tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular de l’domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l’ús de la pàgina web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial per part dels usuaris i / o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li les pot exigir responsabilitats per la interrupció de l’servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés a l’servei.

El titular de l’domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de l’prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la titular de l’domini.

L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de l’prestador.

3. Ús de galetes

ERIN JANE PURTLE com a titular d’aquest web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d’informació per a guardar el registre dels Usuaris que visiten la seva pàgina web.
Premi aquí per a accedir a la nostra política d’ús de cookies

4. Protecció de dades

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal.

5. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.