Técnicas de relajación

LA RESPIRACIÓN
Un control adecuado de nuestra respiración es una de
las estrategias más sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y
manejar los aumentos en la activación fisiológica provocados por estas.
Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan al organismo el
suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida favorece la
respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los pulmones.
El objetivo
de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la
respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de
estrés.
Vamos a
pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración.

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN


Para
realizar estos ejercicios realice la preparación que ya conoce del módulo
anterior, pudiéndose realizar sentado o tendido, en la situación que le resulte
más cómoda para percibir el movimiento de la respiración.
Ejercicio 1:Inspiración abdominal
El objetivo
de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la parte
inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el vientre y
otra encima del estómago. 
En el ejercicio debe de percibir movimiento al
respirar en la mano situada en el vientre, pero no en la situada sobre el
estómago.
Al principio
puede parecer dificil, pero es una técnica que se controla en unos 15-20
minutos.
Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral
El objetivo
es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y media de los
pulmones. 
Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la parte
inferior se debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento primero
en la mano del abdomen y después en la del vientre.
Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal
El objetivo
de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La persona, colocada en
la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de aire la zona del
abdomen, después el estómago y por último el pecho.
Ejercicio 4: Espiración
Este
ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismo pasos y después,
al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire se
produzca un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada.
Ejercicio 5: Ritmo inspiración – espiración
Este
ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace de forma
continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y pecho). La espiración
se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo cada vez
más silencioso.
Ejercicio 6: Sobregeneralización
Este es el
paso crucial. Aqui se debe de ir utilizando estos ejercicios en situaciones
cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que ir
practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la
oscuridad, con mucha gente alrededor, solor, etc. 

Preguntes freqüents sobre l’atenció quiropràctica II

Quant temps necessita el cos per curar-se adequadament? 
Durant quant de temps has patit el problema? Quant temps creus que el seu cos necessitarà? Donat que tots som diferents, és impossible preveure amb exactitud
quant temps necessitarà el teu cos per a curar-se.
No obstant, no existeix un procés curatiu que no requereixi temps. Normalment, els símptomes són els que apareixen més tard, i també, són els primers en desaparèixer. Així que no
confonem la falta de símptomes amb el guariment total.
S’ha de ser
pacient amb el nostre cos, tal i com ell és pacient amb nosaltres. El secret de la paciència és recordar que el dolor es temporal i la recompensa eterna.
El focus d’atenció del quiropràctic no és eliminar o emmascarar
els símptomes, sinó eliminar les
interferències que existeixen entre el cervell i el cos per a aconseguir una
salut òptima.
Qui realitza el procés curatiu?
Si
et talles alguna vegada en un dit, probablement t’aplicaràs una mica d’aigua
oxigenada i una tirita.
Si
alguna vegada et trenques un cama, probablement et posaran un guix durant 6
o 8 setmanes i en treure-la, l’os s’haurà soldat.
 És
l’aigua oxigenada, la tirita, o el guix qui cura?No,
és el nostre cos qui elimina les cèl.lules mortes i perjudicades i les reemplaça
per altres de noves i sanes. Els quiropràctics no curen,
sinó que és el cos el que es cura a sí mateix.  L’objectiu del
teu quiropràctic és corregir les subluxacions (les interferències en el seu
sistema nerviós) i d’aquesta manera, millorar la capacitat curativa que tenim
dins nostre. El nostre propi cos ens cura!!!
Quan creus que van aparèixer les teves subluxacions? 
Quina és la situació que
consideres més estressant en la teva vida? Has pensat alguna vegada com
és d’extenuant un part? El part és un factor estressant a nivell
físic, químic i emocional inevitable. A
nivell emocional, el ritme cardíac i els nivells de les hormones que es troben en la sang del
fetus mentre passa pel procés del part, excedeixen als d’una persona patint un
atac al cor. A
nivell físic el
cap, el clatell i les espatlles pateixen una increïble pressió mentre passen a
través del canal de naixement. Ocasionalment
es donen accidents. Els més comuns solen ser al clatell (la seva estructura és
propensa a ser malmesa durant el part, en especial la primera vèrtebra).
Una
de les idees preconcebudes més perilloses i cares de les persones, és pensar
que l’absència de símptomes equival necessàriament a estar sa. És
perillós pensar-ho, perquè el cas de les subluxacions vertebrals, els seus
símptomes poden aparèixer en anys.
Com a resultat, tots els
nens haurien de tenir l’oportunitat de rebre un examen de la seva columna, i si
fos necessari, ser ajustats per un quiropràctic, per a donar-los l’oportunitat
de poder desenvolupar-se al 100% de les seves possibilitats i així evitar el
patiment innecessari.

Preguntes freqüents sobre l’atenció quiropràctica I

En què consisteix un ajust i quant temps dura?
Un
ajust quiropràctic és l’aplicació d’una força específica a la columna vertebral
que el quiropràctic realitza utilitzant les seves mans o amb l’ajuda d’un
instrument (activador), per a corregir les subluxacions vertebral (vèrtebres
fora de lloc).
El
quiropràctic ha estat format àmpliament i està capacitat per a realitzar els
ajustos. Un cop detectada una subluxació, es realitza l’ajust quiropràctic que
pot durar uns minuts. Tot i així, el seu cos continuarà canviant i adaptant-se
durant mesos després de l’ajust.
Quan
es reben els ajustos quiropràctics regularment, vostè estarà preparat per a
experimentar i viure la vida al màxim dins de les seves possibilitats.
 En què consisteix una subluxació i com afecta a la salut?
La
subluxació vertebral és la desalineació d’una o més de les 24 vèrtebres de la
columna que causen una alteració en la funció dels nervis i interfereix en la
transmissió de dades dels nervis entre el cervell i la resta del cos (impulsos
mentals). Com a resultat es genera una decaiguda de l’habilitat del cos per a
expressar al màxim el seu potencial de salut.
Els
quiropràctics no tracten la malaltia, ni els símptomes, sinó que corregeixen
les subluxacions vertebrals, permetent que el cos pugui curar-se per si sol.
Quan
la funció del sistema nerviós és inferior al 100% de les seves possibilitats,
la salut tampoc estarà al 100% de les seves possibilitats. 
Com podem evitar les subluxacions?
En
el món en què vivim estem bombardejats constantment per l’estrès físic, químic
i emocional. Quan estem carregats d’aquests tipus d’estrès, el nostre cos perd
la seva capacitat d’adaptació provocant subluxacions vertebrals.
Podem
evitar les subluxacions al reduir aquests tipus d’estrès coneguts com les tres
“T”:
 • Toxines: Un estrès
  químic, incloent la cafeïna, l’alcohol, la nicotina i la deshidratació.
 • Trauma: L’estrès
  físic, que consisteix en  moviments
  de repetició, mala postura, treball físic, mals gestos en aixecar pesos i
  esport.
 • Tensió: L’estrès
  emocional provocat pel treball, les relacions, les preocupacions o la
  família.

Razones por las que se debe seguir con los cuidados quiropracticos

Continuar
mejorando.
Una vez que
los síntomas han desaparecido, usted se sentirá mejor, y puede hasta pensar que
su recuperación es total. Sin embargo, las investigaciones demuestran que los
ligamentos y los discos, debido a que tienen una afluencia de sangre bastante
baja, se curan muy despacio. El daño muscular debido a las interferencias en el
sistema nervioso han podido causar cicatrices de tejido fibroso y perder su
elasticidad natural. No hay ninguna manera para acelerar la curación de estos
tejidos.
Los cuidados
quiroprácticos ayudan a mejorar el progreso de su curación. Continuar con los
ajustes, acompañado de modificaciones en el tipo de vida le asegurarán una
recuperación mucho más duradera.
Prevenir una
recaída.
Los músculos y
los tejidos dañados debido a un mal funcionamiento de la columna vertebral
muchas veces se adaptan al estrés de un modo muy insano. Incluso cuando los
huesos de la columna han sido corregidos y llevados a una posición y
funcionamiento normal, estos tejidos todavía “recuerdan” esos modos insanos de
adaptación. Sin unos continuos cuidados quiroprácticos estos tejidos están
predispuestos a volver a esas formas inadecuadas de funcionamiento.
Como simple
comparación, piense sobre qué ocurre cuando el dentista le quita el aparato de
los dientes. Aunque los dientes parecen estar perfectos, todavía no se han
estabilizado en su nueva posición. Por este motivo suelen colocar otro aparato
más ligero para mantener el alineamiento. Sin él, los dientes volverían otra
vez a moverse.
De la misma
manera que los dientes han sido corregidos su columna también necesita más
tiempo y cuidados para conseguir resultados duraderos. Los cuidados de
mantenimiento fortalecen su columna, ayudando a fortalecerse asimismo a los
músculos y tejidos, previniendo las recaídas.
Prevenir
futuros problemas.
Muchas
actividades diarias pueden causar estrés en su columna. Incluso golpes muy
suaves pueden provocar un mal funcionamiento de la columna. Preocupaciones,
caídas accidentales, levantamiento de pesos inapropiadamente, toxinas, tensiones
deportivas, o incluso sentarse durante mucho tiempo pueden convertirse en
problemas para la columna que crecen con el tiempo. Y de esta forma todo esto
puede provocar que el cerebro y el sistema nervioso no tengan una buena
comunicación con el resto de las partes del cuerpo, dañando su estado de salud.
Las revisiones quiroprácticas regulares y la fase de mantenimiento consiguen
detectar los pequeños problemas antes de que se conviertan en más serios.
Ahorrar
dinero.
Numerosos
estudios realizados por el gobierno y por agencias privadas han demostrado que
la quiropráctica no solo es más eficaz que los tratamientos médicos
tradicionales, sino que además es menos costoso. Algunos pacientes solo
recurren a la quiropráctica cuando el dolor es insostenible; este acercamiento
“de crisis” muy a menudo cuesta más en tiempo, estrés y en dinero.
La mayoría de
la gente es lo suficientemente inteligente como para saber que cuesta menos estar bien que ponerse bien.
De la misma manera que cambiar el aceite de su coche previene el deterior de su
motor, o lavarse los dientes previene de tener mayores problemas dentales, las
visitas regulares al quiropráctico previenen los problemas de salud y su coste.
La inversión que se hace en nuestra propia salud tiene sentido.
Sentirse
mejor.
Cuando te
encuentras en un buen momento físicamente, también el resto de las cosas
parecen ir mejor: tu trabajo, tus relaciones y especialmente la capacidad para
disfrutar de la vida. Por esta razón, desde el punto de vista quiropráctico se anima
a las personas a acudir regularmente a la consulta con el fin de mantener un
nivel óptimo de salud. La mayoría de los pacientes quiroprácticos dicen tener
mayor nivel de energía y una mejor concentración de la que habían experimentado
nunca.
Basándose en
su experiencia clínica, un quiropráctico le puede recomendar con qué frecuencia
debería acudir a la consulta con el fin de mantener su salud lo mejor posible.

Perquè tots necessitem revisar-nos la columna?

La clau per entendre com els ajustaments quiropràctics ens porten a la homeostasis (salut) i com s’incrementa la resistència a malalties, està en que els ajustaments corregeixen la subluxació vertebral i normalitza (normalitzar és optimitzar) els components estructurals (moviment i alineació) i neurològics.
La subluxació vertebral pot estar creant aquests canvis metabòlics sense cap símptoma ja que l’espasme muscular i la vasoconstricció son processos fisiològics que no sempre arriben al cortex cerebral, pel que no hi ha sensacions conscients. Aquesta és la raó per la que la persona pot presentar un mal d’esquena inicial i l’examen radiològic revelar una degeneració severa de la columna vertebral que s’ha estat generant durant anys sense cap tipus de dolor o símptoma conscient.
Basat en les investigacions de fisiologia  biomecànica i histologia sabem que una articulació que no es mou bé i que estigui desalineada es degenera. També sabem que restriccions en el moviment de l’articulació i la seva manca d’alineació són moltes vegades asintomátiques. Per tant, la clau per a la salut de l’articulació no pot estar basada en la presència o no de símptomes només.
La quiropràctica està basada en la ja provada hipòtesi que una bona estructura de la columna és un requeriment indispensable per maximitzar el funcionament del sistema nerviós i així obtenir el control i regulació òptim de la fisiologia global de la salut.

Com em puc sentir després d’un ajust quiropràctic?

En el moment en que es fa un ajust i es corregeix una subluxació (vèrtebra desplaçada), queden afectades centenars de funcions i activitats del cos. A mida que es normalitza el flux dels impulsos dels nervis, el cos comença a renovar-se i a reconstruir-se. 
Després d’un ajust, cada persona pot experimentar diferents sensacions: pau i relax, que pot durar la resta del dia i tenir com a resultat final un son profund i reparador, relaxació, sensació relaxant que flueix cap a diferents parts del cos, molta energia que permet fer el treball del dia amb agilitat, primers alleujaments (els símptomes tendeixen a desaparèixer). Els ajusts donen els primers resultats i no es noten altres efectes secundaris. Incomoditat o dolor, sensació desagradable com tiretes o dolor.
Les causes d’aquestes sensacions són que els nervis comencen a enviar impulsos o energia a tot el cos, donant una sensació d’eufòrica exaltació. Això també pot passar a mida que s’allibera la tensió que el cos ha tingut durant molt temps.
Un ajust provoca una desintoxicació del cos. L’ajust allibera toxines que poden generar molèsties tals com mal de cap, plor, una mica de febre, sensació de somnolència,… Al fer un ajust, tornem a posar la musculatura de la columna en la seva posició correcta. Aquesta musculatura ha estat funcionant incorrectament i pot estar en un estat de debilitat. Aquesta falta de costum pot provocar dolor, rigidesa o inclús tiretes. Un cop enfortida la musculatura aquestes sensacions desapareixeran.
Algunes vegades, els nervis han estat obstaculitzats durant anys per una subluxació. Al fer l’ajust tornen a recuperar-se, adquireixen sensibilitat i, en alguns casos, reapareix el mal de velles lesions. Aquest fenomen es conegut com retracció. La retracció forma part de la curació, i, per tant, és necessària i desitjable dins del procés curatiu.
És important recordar que els beneficis d’un ajust són molt més grans i profunds que les sensacions que puguem sentir. En el moment de l’ajust milloren els impulsos nerviosos de tot el cos (cor, pulmons, articulacions, ulls, cervell,…). No existeixen obstacles a la xarxa del sistema nerviós i tot el cos se n’està beneficiant.

Las tres fases del cuidado quiropractico: III fase de bienestar

En la fase de bienestar hacemos ajustes periodicos con la intención de seguir con el cuidado quiropráctico y a nivel de prevención. Las subluxaciones se corrigen con más facilidad, ya que nuestra capacidad de adaptación es mejor y también tenemos mejor adquirido el patrón óptimo de funcionamiento. Tenemos la sensación de plena salud, más energía, pocas recaídas y más ganas de cuidarnos. Tomamos las medidas para cuidarnos al maximo.

Las tres fases del cuidado quiropractico: II fase reconstructiva

La frecuencia de los ajustes pasa a ser de una vez por semana. Durante esta fase se reducen o corrigen las subluxaciones. Los tejidos blandos se estan normalizando y se sujetan las vertebras cada vez de forma más adecuada. El tiempo de rehabilitación de estos tejidos se sitúa entre 10 y 12 meses.
Se produce sensación de mayor ligereza, equilibrio y más energía. El nivel de calidad en el descanso aumenta y mejora el estado anímico. Es el momento óptimo para empezar a hacer cambios a nivel de calidad de vida, ya que ahora nos sentimos más fuertes y con mayor capacidad de resolución.

Las tres fases del cuidado quiropractico: I fase intensiva

La primera de las tres fases de la quiropráctica es la fase intensiva. El sistema nervioso se encuentra alterado y los tejidos que sujetan las vertebras estan mal adaptados.

Durante esta fase necesitará ajustes más frecuentes para empezar a borrar ese patrón de funcionamiento que se encontraba alterado. 

Se producen sensaciones de relax, más sueño o bien mayor sensibilidad. En ocasiones tambiñen puede darse sensación de malestar. Estas reacciones de adaptaciñon son absolutamente normales, ya que estamos cambiabndo la información neurológica y nuestro organismo necesita un tiempo de adaptación.

Consejos para facilitar la recuperación:

Antes de ajustarte no comas ni bebas nada estimulante como coca cola, café, medicamentos. Una vez ajustado no gires bruscamente el cuello y no cruces las piernas. No levantes los brazos por encima de los hombros con peso. No duermas nunca boca abajo. Bebe agua y camina durante unos 10 minutos antes de sentarte.

Les propietats de la fruita segons el seu color

El color de la fruita ve donat pels fitoquímics  que són compostos que, a part de contenir el pigment del vegetal, tenen substàncies per combatre malalties degeneratives del cos humà, i brinden efectes benèfics per la salut i el benestar de l’ésser humà. A aquest fitoquímics se’ls coneix també com fitonutrients.
Els fitonutrients son compostos presents en el món vegetal i són els responsables, a més, de donar color a les fruites i verdures, del seu gust i olor, protegint-los dels rajos ultrviolats. Aquestes substàncies també ajuden a les plantes a combatre infeccions bacterianes, virals i micòtiques, i els permet defensar-se i resistir a les inclemències del temps i presions del seu entorn com insectes, depredadors, plagues, sequera,…
A diferència de les vitamines i els minerals, els fitonutrients no tenen valors nutricionals, però tenen  unes altres funcions importants com ser poderosos antioxidants que serveixen de protectors de l’ADN cel·lular prevenint mutacions responsables de malalties com cancer, artritis, diabetis, arterosclerosi, patiments del sistema cardiovascular, envelliment, … A més, els antioxidants dels fitonutrients ajuden a depurar el cos de substàncies tòxiques i reforcen el sistema immune.
És recomanable incloure de cinc a nou porcions de colors variats de fruita i verdura al dia. A continuació, us deixem una llista dels vegetals i aliments classificats per color i beneficis a la salut, tot i que cada fruita i verdura té la seva propietat alimenticia adicional.
Fruites i verdures taronges:
Rics en potassi, flavonoides, betacaroté, antioxidant, quercetina (flavonoide amb propietats analgèsiques, antibacterials, antiulcèriques, antiasmàtiques,…). Son ideals pel sistema cardiovascular, depuratius, enforteixen la vista, protegeixen contra el càncer, augmenten les defenses del cos, combaten alèrgies i malalties infeccioses.
Fruites i verdures vermelles:
Rics en antioxidants, flavonoides, àcid fenòlic, alfa caroté, betacaroté. Protegeixen l’ADN, milloren la circulació, netegen i eliminen substàncies tòxiques del cos, disminueixen la formació de plaques de colesterol i bloquegen la formació de coaguls perillosos.
Fruites i verdures grogues:
Rics en antioxidants, betacarotens, VItamina C, potasi. Són depuratius, estimulen la producció de glòbuls blancs, enforteixen els vasos sanguinis, excel·lents per a la cicatrització de ferides.
Fruites i verdures verdes:
Rics en vitamina C, clorofila, potents antioxidants, vitamina K, estimulen les defenses del cos, rics en fibra dietètica, depuratius, reforcen el sistema immunitari.
Fruites i verdures blanques:
Rics en acid clorogenic, potasi, seleni, isoflavones, antioxidants. Combaten infeccions, depuren, eviten l’envelliment.
Fruites i verdures liles i blaves:
Rics en potasi, betacianina, flavonoides, vitamina C, protegeixen de la oxidació a les vitamines, enzims i hormones, ajuden a regular la presió arterial.
Per a que les fruites s’aprofitin millor en el cos, és millor menjar-les amb l’estòmac buit, mitja hora abans de menjar i dues hores després de menjar. Recorda que la cocció dels aliments destrueixen la majoria dels nutrients dels vegetals, amb el que és aconsellable consumir-los el més crus possible.